תגובות - נתי שיפריס

23.03.04
למשפחת דרור הנצחה מרגשת ומדהימה לילד מדהים. כחבר לעבודה וחבר במשפחת השכול אני יודע עד כמה הכאב גדול. מבין הדמעות עולות לי רק המילים מהשיר: "מה אברך לו במה יבורך זה העלם, שאל המלאך? נתתם לו כל שאפשר לכם לתת שיר וחיוך ורגלים לרקוד ויד מעודנת ולב מרטט מה אברך לך עוד? אלוהים, אלוהים, אלוהים ! לו אך ברכת לו – חיים... ההנצחה הניפלאה הזו מאפשרת לרועי "לחיות בלבבות" של רבים. בהערכה רבה - נתי שיפריס