מפעלי הנצחה


כאשר נהרג רועי ב- 18.6.2002 כמעט באופן טבעי, חשבנו על דרכים להנצחתו.
המוות מטבעו הוא סופי ונחרץ ואלו הנצחת אדם מאפשרת המשכיות, זיכרון
ומסורת. כאשר מול עינינו עמד הצורך לזכור ולהנציח, להזכיר ולספר על פועלו ויפי
נפשו של נער שהיה רק בן 19 בנופלו, צעיר וחסר ניסיון בתחומים רבים כל כך, ועם
זאת כה ברור ושלם ערכי ונחוש. שהספיק בחייו הקצרים כה רבות והשאיר חותם
בלב כה רבים ובכל תחום בו עסק צלחה דרכו.